Testa IBAN-nummer

Följande IBAN-nummer kan användas för testningsändamål i IBAN-utvecklingsmiljön. Tabellen indikerar vad förväntat resultat är var varje test-IBAN, såsom en lyckad validering eller ett specifikt fel.

IBAN Giltig Anledning
GB77BARC20201530093459Giltig IBAN, längd, kontrollsumma, bankkod, konto och struktur
GB94BARC10201530093459Giltig IBAN, bankkod inte hittad (bank kan inte identifieras): Giltig längd, kontrollsumma, bankkod, konto och struktur
GB94BARC20201530093459 Ogiltig IBAN kontrollsiffror MOD-97-10 enligt ISO/IEC 7064:2003
GB96BARC202015300934591Ogiltig IBAN längd måste vara "X" tecken lång!
GB02BARC20201530093451Ogiltigt kontonummer
GB68CITI18500483515538Ogiltigt kontonummer
GB24BARC20201630093459Bankkod inte hittad och ogiltigt konto
GB12BARC20201530093A59Ogiltig kontostruktur
GB78BARCO0201530093459Bankkod inte hittad och Ogiltig bankkodstruktur
GB2LABBY09012857201707Ogiltig IBAN kontrollsummestruktur
GB01BARC20714583608387Ogiltig IBAN kontrollsumma
GB00HLFX11016111455365Ogiltig IBAN kontrollsumma
US64SVBKUS6S3300958879Land tycks inte stödja IBAN!