Våra uppgifter

Tillförlitliga datakällor

Tillförlitlig bankreferensdata är grunden för våra tjänster. Våra bankkataloger är sammanställda genom korsreferenser och uppgifter från flera tillförlitliga uppgiftsleverantörer.
Vi har skapat partnerskap och inskaffat uppgifter från ett antal källor såsom:

 • Centralbanker
 • Banker
 • Finansinstitut
 • Utfärdare av bankkoder
 • Betalningssystem & föreningar
 • Betalningstjänstorganisationer
 • Privata företag
Med vårt användande av källor såsom SWIFTRef, Vocalink och andra tillförlitliga källor kan du dra nytta av åtkomst av:

Betalningsreferensuppgifter från världsledare
Global täckning och omfattande nationella betalningssystem
Uppgifter av hög kvalitet, anskaffade från och underhållna av officiella källor
Månatligt uppdaterade uppgifter för de flesta källor och i vissa fall veckovis uppdaterade uppgifter

our data

S.W.I.F.T. SCRL
Deutsche Bundesbank
La Banque de France Eurosisteme
Vocalink LTD (Mastercard)
Vocalink LTD (Mastercard)
Vocalink LTD (Mastercard)
Vocalink LTD (Mastercard)
Vocalink LTD (Mastercard)

Noggrannhet & fullständighet

Vi utför frekventa interna utvärderingar av täckning och noggrannhet på våra bankreferensuppgifter. För närvarande uppskattar vi att vi har mer än 99.9% täckning i våra bankkataloger.

Genom att införa automatiserade uppdateringsprocedurer, från våra datakällor, tillhandahåller vi utmärkt noggrannhet för identifieringen av bankkoder och filialinformation.
Genom att analysera vår klients frågor kan vi lätt detektera fall där bankdata inte returneras av våra system. Med en sådan självreglerande mekanism reagerar vi ofta på saknade uppgifter snabbare än vår klient kan rapportera ett fel.


Datatäckning

Data coverage

Våra databasingenjörer analyserar, korsrefererar och kompilerar uppgifter från vårt flertal uppgiftsleverantörer till en enkel bankkatalog vilken driver vår valideringsmaskin.

Vär du lämnar över ett IBAN för validering i vårt system kommer det att identifiera banknamn, adress och BIC-kod genom att matcha bankkoden i vår katalog.
Vår bankkodskatalog innehåller mer än 330000 detaljerade poster för individuella banker och filialer:

 • 75 länder som deltar med IBAN
 • 34 deltagande länder från SEPA
 • 25 länder som har delvis/experimentellt användande av IBAN-systemet

Uppgifterna som återlämnas av katalogen inkluderar:

 • Bank - Namnet på banken eller finansinstitutet
 • BIC - BIC-koden för utgivande bank/filial eller institut.
 • Adress - Utgivande banks adress.
 • Filial - Namnet på den specifika bankfilialen om den är tillgänglig
 • Stad - Namnet på staden som utgivande bank befinner sig i.
 • Land - Fullt namn på ursprungslandet t.ex "Tyskland"
 • Lands ISO - ISO 3166-1 landskod t.ex. DE, CH, GB, FR, NL, AT osv.
 • E-postadress - Primär e-postadress för kontakt avseende aktuell bank/filial.
 • FAX - Primärt FAX-nummer för aktuell bank/filial.
 • Tel - Primärt kontakttelefonnummer för bank/filial.
 • Stat - Namnet på staten vilken banken/filialen ligger i.
 • Postnr - Postnummer eller postkod för staden.

Du kan gå igenom de länder som stöds och IBAN-formatering i vår IBAN-exempel och struktursektion.

Regelbundna uppdateringar & konsistens över datakällor

Att hantera data är en tidsödande och kostsam aktivitet.
Vi har specialiserat oss på att behandla flera datakällor för att tillhandahålla en strömlinjeformad, dataagnostisk tjänst vilken alltid ger de senaste tillgängliga uppgifterna till oss på ett format som är lätt att hantera.
Vårt datateam är ansvariga för att uppdatera all bankkataloger och upprätthålla ordnade former av uppgifter som returneras av vår valideringsplattform.

För de flesta länderna håller vi kontroll och gör månadsvisa och veckovisa uppdateringar av bankdatakatalogerna.
För vissa länder med mer dynamiska banksektorer såsom Storbritannien applicerar vi uppdateringar veckovis för att garantera hög noggrannhet.

Tillgänglighet & åtkomst

Datatillgänglighet
Vi definierar datatillgänglighet som "förmågan för våra klienter att komma åt data när som helst från alla ställen". Detta är en av de viktigaste faktorerna i SaaS-lösningar såsom vår betalningsvalideringsplattform. För att säkerställa tillförlitlighet i åtkomst av våra lösningar hyses vår tjänst på en feltolerant infrastruktur med hög tillgänglighet vilket ger 99.9% drifttid.

Åtkomlig när som helst, varsomhelst ifrån

Genom att tillhandahålla våra lösningar som SaaS ( programvara som en tjänst ) och webbaserade gränssnitt gör vi det möjligt för dig att integrera betalningsvalidering i vilken del du vill av din affärsprocess. Från automatiserad systemvalidering av bankdetaljer vid användarinmatning till mobilvänligt webbgränssnitt vilket gör det möjligt för dina anställda att göra manuell betalningsvalidering på språng, kan du komma åt vår tjänst med större flexibilitet än ett intranet eller intern lösning.