Sortware Plus SOAP API

Översikt

Vi har utvecklat Sortware Plus API med inriktning på åtkomst och felfri integrering. Detta API är enbart tillgängligt genom SOAP-protokollet för att garantera transaktionssäkerhet och tvärplattformskompatibilitet.

Stödda metoder

En lista över stödda funktioner med in och utparametrar kan ses på:
https://api.iban.com/clients/api/eiscd/#

SOAP-svarsstruktur

Beroende på fördelarna med SOAP-protokollet har vi genererat ett detaljerat WSDL-dokument som beskriver datastrukturerna
som returneras av APIet.
WSDL-systemet kan ses på:
https://api.iban.com/clients/api/eiscd/?wsdl

Datastruktur

WSDL tillhandahåller beskrivning av datatyperna som returneras.
Vi har fälten och deras respektive värden beskrivna i mer mänskligt läsbart format.

Eftersom EISCD-datafilen används som datakälla för EISCD APIet är fältvärden ekvivalenta.
Utförlig fältguide kan ses på:

EISCD-filspecifikationer
EISCD-filspecifikationer i PDF