Produkter & Tjänster

En fullständig lösning för validering av internationella bankkontonummer (IBAN) och beräkning av IBAN från inhemska bankkoder och kontonummer. Manuellt webbgränssnitt, REST och SOAP WSDL API

 • Internationell standard för att identifiera kontonummer
 • Validera integritet och riktighet av ett IBAN
 • Identifiera BIC och bankdetaljer
 • Identifiera SEPA-nåbarhet och systemstöd
image
image

En kraftfull lösning för att validera BIC och bankdetaljer från officiell S.W.I.F.T.-data. Manuellt webbgränssnitt och REST API

 • Följer ISO 9362:2014
 • Sök i BIC-databasen
 • Kontrollera BICs operationella status
 • Identifiera bank och filialinformation från BIC

SortWare: Webbportal & Rest API

En specialiserad betalningsvalideringstjänst för Storbritannien och Irland för sorteringskod och kontonummer. Webbgränssnitt och REST API

 • Validera integriteten av sorteringskod och kontonummer
 • Sök utgivande bank och filial via sorteringskod
 • Detektera betalningssystemstöd: BACS, CHAPS, FPS, Autogiro, C&CC
 • Generera en IBAN från sorteringskod och kontonummer
sorteringskod och bankkontovalidering
image

SortWare Plus: SOAP API

En utökad version av SortWare, vilken ger fullständiga uppgifter från Extended Industry Sort Code Directory (EISCD) för sorteringskoder i Storbritannien. SOAP WSDL API slutpunkt och manuellt gränssnitt

 • Hämta fullständiga uppgifter från EISCD
 • Sök EISCD via IBAN
 • Validera sorteringskod och kontonummer i Storbritannien