Lista på förkortningar som används vid banköverföringar

IBAN International Bank Account Number
Det internationella bankkontonumret (IBAN) är en unik identifiering som hjälper bankerna att behandla betalningar från person till person automatiskt. IBAN innehåller all nödvändig information angående ägaren till ett bankkonto såsom kontonummer, bank och filialinformation och landskod. Trots att ingen enhetlig längd har bestämts för SEPA-länder kan IBAN inte överstiga 34 tecken. De flesta länder har dock olika fasta längder. Vår validator känner automatiskt av land och längd på IBAN för att kunna göra en korrekt validering.
BBAN Grundläggande bankkontonummer
BBAN är en förkortning för Basic Bank Account Number. Det motsvarar ett landspecifikt bankkontonummer. BBAN är den sista delen av IBAN när det används för överföring av pengar internationellt. Varje land har sitt eget specifika BBAN-format och längd beroende på sina egna standarder. För närvarande finns det ingen gemensam EU eller annan standard som förenar BBAN. Detta är varför IBAN introducerades för att hjälpa till att standardisera internationella banköverföringar.
BIC Bank Identifier Code
Bankidentifieringskoden är en internationell kod som banker använder för finansiella transaktioner. Varje bank har sin egen BIC. På detta sätt anländer europeiska och internationella betalningsorder automatiskt till korrekt bank och filial. BIC kallas även för en SWIFT-adress eller SWIFT-kod. BIC kan vara 8 eller 11 tecken lång beroende på om den anger filialinformation.
SEPA Single Euro Payment Area - gemensamma betalningsområdet
Detta unika eurobetalningsområde bildar en integrerad europeisk marknad för betalningsinstrument. Syftet med SEPA är att försäkra att betalningar inom Europa sker så enkelt och effektivt som de inom ett enskilt land.
ECB Europeiska Centralbanken
Europeiska Centralbanken är den centrala bankenheten för Eurozonen. Den är ansvarig för valutan euro inom dn Europeiska Unionen. ECB:s huvudsakliga uppgift består av att bibehålla Eurons köpkraft, och även prisstabilitet, inom Eurozonen. Eurozonen inkluderar 17 länder inom den Europeiska Unionen som har använt Euro sedan 1999.
SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
se BIC
SCT SEPA-kreditöverföring
SEPA-kreditöverföringen har introducerats av Europeiska betalningsrådet (se EPC) under början av 2008. Det kallas även för betalningssystem eller ett regelverk för överföring av pengar mellan banker inom EU. SCT (kallat "Europaöverföring" i Belgien) kommer att ersätta hela sortimentet av lokala Euro-dominerade betalningssystem i Europa, både inhemska och gränsöverträdande.
SDD SEPA-autogirobetalning
SEPA-autogirobetalning (kallat "Europeisk autogiro" i Belgien) är ett betalningsprotokoll som definierar ett regelverk för specifika betalningar mellan banker inom Eurozonen. SDD-kärnan är, som alla andra autogirosystem, baserad på följande koncept: "Jag begär pengar från någon annan, med deras tillstånd i förväg, och krediterar det till mig själv". Betalare och fakturerare måste båda ha ett konto med en betalningstjänstleverantör (PSP) som befinner sig inom SEPA.
PSD Payment Services Directive
Betaltjänstdirektivet introducerades 2007 som ett antal rättsliga förordningar vilka syftar till att definiera betalningstjänster och betalningstjänstleverantörer inom den Europeiska Unionen. Dess huvudsakliga syfte är att underlätta utvecklingen av det gemensamma betalningsområdet SEPA), reglera betalningsinstitut, tillhandahålla transparens i betalningar och öka konkurrensen.
ACH Automated Clearing House - automatiserad clearingcentral
ACH är en typ av nätverk för elektronisk pengaöverföring som används i USA. Liknande SWIFT i Europa tillhandahåller ACH clearing av kredit och debittransaktioner mellan bankerna. Det elektroniska nätverket ACH hjälper banker och finansinstitut att utbyta information mellan varandra.
CSM Clearing and Settlement Mechanism
Clearing- och avvecklingssystemet är ett regelverk som reglerar hur handel genomförs. Sådana direktiv består av hur pengar och meddelanden skickas på ett standardiserat sätt mellan betalningstjänstleverantörer.
PEACH Pan-europeisk ACH
En pan-europeisk automatiserad clearingcentral (PE-ACH) är en ACH som kan reglera SEPA-kompatibla kreditöverföringar och autogiro över Eurozonen. PEACH är även en affärsplattform för tillhandahållandet av massbetalningsinstrument i Euro och grundläggande närliggande tjänster, vilken består av styrningsregler och betalniningsmetoder och understöds av de/n nödvändiga plattformen/plattformarna.
EBA Euro Banking Association
EBA är ett industriforum för de europeiska betalningsenheterna med mer än 200 banker och organisationer som medlemmar. Den grundades i Paris 1985 av 18 affärsbanker och Europeiska investeringsbanken. Euro Banking Association är en av viktigaste orsakerna till skapandet och utvecklingen av SEPA.
EPC European Payments Council - Europeiska betalningsrådet
Europeiska banksektorns beslutsorgan inom området för betalningar. Det koordinerar alla aktiviteter som bör leda till SEPAs introduktion.
BACS Bankers’ Automated Clearing System
BACS är en förkortning som står för Bankers’ Automated Clearing System. Det är en av Storbritanniens inrättningar för överföring mellan banker och den används för att behandla elektroniska transaktioner och överföringar. Huvuddelen av de saker som behandls med användning av BACS-systemet är autogiro och direkta krediter. Ett autogiro är en instruktion från en kontohavare till sin bank, vilket ger tillåtelse för ett bolag att ta ut olika mängder pengar. Autogiro används för att garantera att en betalning kan göras regelbundet, säkert och effektivt. De är bland de vanligaste typerna av finansiella transaktioner i världen. En direkt kredit är i realiteten motsatsen till ett autogiro och används vanligtvis för att föra över löner till anställdas bankkonton. Tills helt nyligen var BACS även systemet i fronten för engångsbetalningar på nätet och betalningar som görs via telefon. Dock var detta nyligen introducerat av systemet frö snabbare betalningar. Anledningen till detta är effektiviteten hos snabbare betalningar, vilket behandlar överföringen nästan omedelbart. Dessutom är det kapabelt att göra detta när som helst på dagen, 365 dagar om året. BACS-betalningar å andra sidan tar minst 3 bankdagar för att behandlas. Vissa konton tillåter inte användandet av snabbare betalningar, så därför förlitar de sig fortfarande på BACS.
CHAPS Clearing House Automated Payment System
Som du kan ha gissat är CHAPS också en förkortning; det betyder Clearing House Automated Payment System, även om det sällan refereras till med sitt fullständiga namn. CHAPS är ett annat system som används för behandling av betalningar inom Storbritannien. Trots att vem som helst kan använda CHAPS, är det ett system som vanligtvis används av företag i transaktioner som berör stora summor av pengar. Att använda CHAPS-systemet kostar normal 25 - 30. CHAPS-överföringar behandlas normalt inom en dag och är vanligtvis använda vid inköp av fastighet, med advokater som använder systemet för att överföra pengar mellan bankkontona som tillhör de inblandade parterna. Det är även använt i andra högvärdesbetalningsscenarior. Som tidigare nämnts är CHAPS använt för att flytta pengar mellan banker; det används för detta syfte flera gånger per dag. För att göra en betalning via CHAPS behöver man normalt besöka sin bank med någon typ av ID för a styrka sin identifiering. Innan man gör en CHAPS-betalning är det värt att kontrollera gränsen för din banks snabbare pengaöverföringar. Snabbare betalningar kan vanligtvis användas för överföringar upp till 100,000 och den är omedelbar likväl som gratis. Detta är speciellt applicerbart för individuella användare (till skillnad från företag och institutioner).
FPS Storbritanniens Faster Payments Service
Som nämnts ovan gör snabbare betalningtjänst det möjligt för gemene man att göra betalningar där pengarna behandlas och överförs nästan omedelbart. Den är regelbundet använd av gemene man för att göra betalningar såsom räkningar, stående överföringar och nätöverföringar. Systemet har varit i drift sedan 2008.
C&CC Storbritanniens sheck och kreditclearing
Som nämnts ovan gör snnabare betalningstjänsten det möjligt för gemene man att göra betalningar där pengarna behandlas och överförs nästan omedelbart. Den är regelbundet använd av gemene man för att göra betalningar såsom räkningar, stående överföringar och nätöverföringar. Systemet har varit i drift sedan 2008.
EFT Electronisk pengaöverföring
Representerar det sätt ditt företag kan ta emot autogiro för alla betalningar inom Samväldet till ditt företags bankkonto. När du väl anmält dig kommer pengarna dirket till dig och snabbare än förut. EFT är Snabbt, Säkert och betyder att dina pengar kommer att bli bekräftade på ditt bankkonto snabbare än om du behöver vänta på posten, deponera checken, och vänta på att pengarna blir tillgängliga.
B2B Företag till företag
SCF SEPAs ramverk för kort
SEPAs ramverk för kort talar om principer och regler på hög nivå vilka när de genomförs av banker, system och andra intressenter, kommer att göra det möjligt för Europeiska kunder att använda kort för allmänna ändamål för att kunna göra betalningar och ta ut pengar i Euro genom hela SEPA-området lika lätt och enkelt som de idag gör det i sitt hemland.
EFTA European Free Trade Association
ECBS European Committee for Banking Standards